Pressrum

Välkommen till Machofabrikens pressrum. Här nedan hittar du pressinformation om Machofabriken. Varmt välkommen att kontakta oss för ytterligare information!
Har du frågor till någon av organisationerna som står bakom Machofabriken? Deras kontaktinformation hittar du under "Kontakt", menyn precis under denna.

 

Kontaktuppgifter:

Adam Wassrin projektledare för Machofabriken
info@machofabriken.se
0736 - 666 063


Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet

Machofabriken genomförde i februari 2011 en enkätundersökning med 1136 unga i åldrarna 13-25 på nio orter i Sverige. Resultatet från undersökningen är sammanfattat i rapporten nedan. Utöver rapporten finns också ett dokument där du kan se resultatet uppdelat per ort.

Rapport om ungas attityder till manlighet och jämställdhet

Enkätsvar specificerat per ort

 

Kort om Machofabriken

Machofabriken är Sveriges första nationella jämställdhetsprojekt för unga, som sätter killar och manlighet i fokus. I projektet har ett metodmaterial med interaktiva övningar, handledning samt en dvd med 17 korta filmer tagits fram. Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de – trots påverkan utifrån – själva kan ta makten över sina liv och också kan och vill skapa utrymme för andra att ta makten över sina. 

Machofabriken är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Unizon. Machofabriken möjliggörs med medel från Arvsfonden.

 

Machofabriken i punktform

  • Machofabriken är ett nationellt jämställdhetsprojekt som sätter fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.
  • I projektet har ett metodmaterial för arbete med unga tagits fram. 
  • Metodmaterialet på ca hundra sidor innehåller interaktiva övningar, handledning samt en dvd med 17 korta filmer.
  • Målgruppen är unga i åldrarna 13-25 år.
  • Metodmaterialet passar bra för att användas i skolan men även inom idrottsföreningar, tjejjoursverksamhet, killgrupper och annan fritidsverksamhet för unga.
  • Metodmaterialet är flexibelt och kan användas både enstaka gånger och som en längre sammanhängande process.
  • Det är testat och kvalitetssäkrat under framställningen.
  • I Machofabriken visualiseras föreställningarna om vad som är manligt genom att använda en låda som symbol.
  • Machofabriken är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet (MfJ), Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Unizon. 
  • Machofabriken har producerats av Amphi Produktion och distribueras av Liber AB.

 

Filmer för nedladdning (högerklicka och välj "spara som")

På golvet
Syrrans favoritlåt
Garageband

 

Pressbilder (högerklicka och välj "spara som")

Här kan du ladda ner pressbilder från projektet. De två första är tagna från en av filmerna i utbildningsmaterialet, Maskerad, och de fem nästkommande är bilder på Machofabrikens egna ungdomsgrupp när de arbetar med utbildningsmaterialet. Längst ner finns också en word-fil med förslag till bildtexter att ladda ner. Fotograf är Maria Fällström på samtliga bilder förutom pressbilden på Per Östberg som tagits av Karin Ringqvist.

Machofabriken_pressbild_stående_filmbild_Maskerad_1.tif

Machofabriken_pressbild_liggande_filmbild_Maskerad_2.tif

Machofabriken_pressbild_stående_ungdomsgrupp_1.tif

Machofabriken_pressbild_stående_ungdomsgrupp_2.tif

Machofabriken_pressbild_stående_ungdomsgrupp_3.tif

Machofabriken_pressbild_stående_ungdomsgrupp_4.tif

Machofabriken_pressbild_stående_ungdomsgrupp_5.tif

 

Bildtexter_machofabriken.doc