Koppling till kursplanemål

Här kan du ladda ner tips på kopplingar till kursplanemål i svenska, samhällskunskap och livskunskap för årskurs 7-9 och gymnasiet.

Ps. Det går såklart jättebra att använda Machofabriken i andra ämnen än ovanstående också, och i andra verksamheter än just skolan med! Ds.