Beställ material nu - få rabatt på utbildning!

Om du beställer Machofabrikens metodmaterial från Liber från och med nu och till och med den sista september ger vi er 10% rabatt på en hel- eller halvdagsutbildning i höst. Rabatten innefattar inte de eventuella kostnader för resa eller logi som uppstår i samband med en utbildning, och gäller på utbildningar bokade fram till och med den 31/12 2012!

Beställ materialet här, och boka utbildningen genom att mejla info@machofabriken.se. Ni erhåller rabatten genom att skicka en kopia på fakturan från Liber.