Delta i vår enkät!

Just nu genomför Machofabriken en uppföljning gentemot lärare och ungdomsledare som använt materialet i sina klasser eller ungdomsgrupper. Vill du hjälpa oss genom att svara på några frågor om ditt arbete med Machofabriken? Vi vill gärna höra vad du tycker! Klicka här så kommer du till enkäten!