Koppling till kursplanemål

Vill du veta hur du kan koppla användning av Machofabriken till kursplanemål? Från och med nu finns dokument tillgängliga med tips på hur du kan koppla Machofabriken till kursplanemål i Livskunskap, Svenska och Samhällskunskap i åk 7-9 och gymnasiet.

Hämta dokumenten här:

Åk 7-9

Gymnasiet

Ps. Det går såklart jättebra att använda Machofabriken i andra ämnen än ovanstående också, och i andra verksamheter än just skolan med! Ds.