Lästips om manlighet och fotboll!

Boken "Passa och passa in - om manlighet, fotboll och utbildningsval" (författare Sofia B. Karlsson) är framtagen i samarbete mellan Karolinska Institutet och AIK Fotboll. I boken intervjuas unga AIK-spelare om deras syn på manlighet och utbildningsval. Resultaten visar att ett sammanhang med bara killar, där normer för manlighet är starka, kan komma att påverka synen på möjliga utbildningsval och andra aspekter i deras liv.

I intervjuerna med killarna har Machofabrikens metodmaterial använts som utgångspunkt för samtal kring manlighet.

Läs boken online här!