Machofabriken i P1 Morgon

Hör Män för Jämställdhets ordförande och Machofabriken-utbildaren Luis Lineo prata om manlighet, normer och våld. I detta lyfter Luis Machofabriken som verktyg för att arbeta mot destruktiva maskulinitetsnormer. Hör inslaget HÄR